Zipcores

贸泽电子与Zipcores签署全球分销协议

贸泽电子 (Mouser Electronics) 宣布与Zipcores签署全球分销协议。该公司设计了用于FPGA、ASIC和SoC器件的知识产权 (IP) 核。